השתלמויות מורים
השתלמויות תשע"ז מידע וטפסי רישום
safrut

תאריך פתיחה:

23.11.16 לצפייה בסילבוס

דיבור בציבור – דיבייט לימודי למורים לאנגלית ודיפלומטיה באנגלית

קהל יעד:

מורים מקצועיים לאנגלית |

מנחה:

אוהד דוידוב
הדיבייט הוא משחק נאומים בו מתחרות שתי קבוצות אשר תפקידן הוא לשכנע את הקהל בצדקת עמדתם. לכל נאום זמן קצוב ולכל נואם תפקיד במסגרת המשחק. השתלמות המקוונת 'כישורי העימות ואמנות הדיון' מקנה יכולות עמידה בפני קהל לצד בניית נאום משכנע וקוהרנטי באמצעות התנסות בכלי הדיבייט. הקורס מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה, 30 שעות לגמול.

מטרות הקורס

 • התנסות כלומדים במיומנויות דיבור בציבור - דיבייט
 • הקניית כלים יישומים להוראת מיומנויות דיבייט בכיתה
 • הקניית כלים יישומים להנחיית דיבייט כיתתי

הנושאים המרכזיים בהשתלמות

 • מהו דיבייט ודרכים לתרגול דיבור בפני קהל
 • מציאת טיעונים רלבנטיים ובנייתם בצורה משכנעת
 • מענה, הפרכה ושאלות
 • הערכת דיבייט ומשוב מקדם למידה
 • סוגות והזדמנויות נוספות של דיבור בציבור לקידום שיח מיטבי

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

 • המורה תתרגל את הכיתה בשיעורי המבוא בדיבייט (סגנון, מבנה טיעון ונאום, בחירת טיעונים ושרשור לוגי
 • המורה תנחה דיבייט בהתאם לתוכנית הלימודים באנגלית/דיפלומטיה באנגלית
 • המורה תפתח את יכולת ההופעה מול הקהל של התלמידים שלה במתודות ומשחקים מגוונים

הרשמה להשתלמות