השתלמויות מורים
השתלמויות תשע"ז מידע וטפסי רישום
אתר רישום ספרות על יסודי

תאריך פתיחה:

21.12.16 לצפייה בסילבוס

דיפלומטיה ותקשורת – הטמעת תה"ל החדשה בתרגום

קהל יעד:

מורים לתרגום המעוניינים להכיר את תה"ל המעודכנת כדי ללמד במגמה החדשה |

מנחה:

גבי רבד

מטרות הקורס

  • הכרת תכנית הלימודים המעודכנת עם דגש על הנושאים החדשים בתכנית
  • העמקת הבנתם כחלק של מטרות הוראת המקצוע
  • מתן כלים יישומיים לשלבם בתכנון יחידות ההוראה

הנושאים המרכזיים בהשתלמות

  • הכרת תכנית הלימודים המעודכנת הכוללת את העקרונות, ה-domains and benchmarks
  • הכרת הנושאים החדשים ,היכרות עם חומר ההוראה החדש (טקסטים, מונחים)
  • כיצד ניתן לשלב את הנושאים בתכנון יחידות לימוד כולל מתן כלים יישומיים
  • בניית מערכי שיעור ופעילויות על פי העקרונות בתכנית הלימודים.

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

  • היכרות עם חלופות שונות בהערכה
  • איתור חומרי למידה עדכניים והכנתם לשימוש בכיתה
  • הטמעת הדגשים של ת"ל החדשה בכיתת הלימוד

הרשמה להשתלמות