השתלמויות מורים
השתלמויות תשע"ז מידע וטפסי רישום
safrotIcon

תאריך פתיחה:

24.04.17 לצפייה בסילבוס

פדגוגיה בעידן החדש אנגלית

קהל יעד:

מורים מקצועיים באנגלית |

מנחה:

רוז רובינשטיין
המורים יכירו עבודה עם כלים דיגיטליים של Web 2.0 תוך מטרה לעודד תלמידים לתקשורת מילולית ולשפר את יכולתם לשוחח באנגלית. על מנת להשתתף במפגשים המקוונים בקורס, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה WINDOWS 7 ומעלה.

מטרות הקורס

 • להכיר את מאפייני המרחב הדיגיטלי ואת מאפייני הלומד בעידן הדיגיטלי
 • לקדם ולשפר תהליכי הוראה למידה הערכה בעידן הדיגיטלי
 • להתנסות בשילוב כלים דיגיטליים המסייעים לשפר תהליכי הוראה למידה הערכה
 • להתנסות בשילוב דגמי הוראה דיגיטליים שונים בתחומי הדעת

הנושאים המרכזיים בהשתלמות

 • שימוש בכלים דיגיטליים לעידוד שימוש בשפה האנגלית
 • שילוב סרטונים בהוראה
 • שימוש במצגות אינטראקטיביות ליצירת למידה פעילה
 • שימוש באלמנטים חזותיים בהוראה
 • למידה מבוססת מיקום
 • שימוש בטלפוניים ניידים בתהליכי הל"ה
 • שימוש בציר זמן מרובה מדיה

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

 • מורים יפתחו פעילויות לימודיות תוך התייחסות למאפייני המרחב הדיגיטאלי ולמאפייני הלומד בעידן הדיגיטלי
 • מורים ישתמשו באופן ביקורתי ומושכל ברשת לצרכי למידה והוראה וליצירת מרחב למידה שיתופי
 • מורים יעשו שימוש מושכל בשילוב כלים דיגיטליים בהוראה

הרשמה להשתלמות