השתלמויות מורים
השתלמויות תשע"ז מידע וטפסי רישום
safrut

תאריך פתיחה:

31.10.16 לצפייה בסילבוס

"פדגוגיה בעידן החדש" מדעי החברה מדעי החברה

קהל יעד:

מורים מקצועיים במדעי החברה |

מנחה:

אפרת מעטוף
ההשתלמות "פדגוגיה בעידן החדש" מזמנת למורי מדעי החברה הכרות עם מגוון כלים דיגיטליים המסייעים לשיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה והתנסות בפיתוח פעילויות לימודיות המשלבות כלים דיגיטליים. בין הנושאים שילמדו במסגרת ההשתלמות: שילוב סרטונים בהוראה, מצגות אינטראקטיביות ללמידה פעילה, שימוש באלמנטים חזותיים (אינפוגרפיקות וכרזות), למידה מבוססת מקום, שימוש בציר זמן מרובה מדיה ושימוש בטלפוניים ניידים בתהליכי הל"ה.

מטרות הקורס

  • להכיר את מאפייני המרחב הדיגיטלי ואת מאפייני הלומד בעידן הדיגיטלי
  • לקדם ולשפר תהליכי הוראה למידה הערכה בעידן הדיגיטלי
  • להתנסות בשילוב כלים דיגיטליים המסייעים לשפר תהליכי הוראה למידה הערכה
  • להתנסות בשילוב דגמי הוראה דיגיטליים שונים בתחומי הדעת

הנושאים המרכזיים בהשתלמות

  • שילוב כלים דיגיטליים בהוראת מדעי החברה

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

  • היקף ההשתלמות 30 שעות, כולל ציון לגמול (אופק חדש ועוז לתמורה).
  • ההשתלמות כולה תתנהל בצורה מקוונת, דרך המחשב.
  • ההשתלמות מחולקת ל-6 יחידות לימוד - כל יחידה כוללת מפגש סינכרוני & משימה להגשה (פיתוח פעילות לימודית).
  • לצורך קבלת גמול, יש לבצע את כל משימות ההשתלמות.

הרשמה להשתלמות